Changelog

Hallo!

Óf je hebt hier per ongeluk op geklikt, óf je bent oprecht geïnteresseerd in de wijzigingen die we in iedere nieuwe versie hebben doorgevoerd. Heb je hier vragen over of een goed idee voor een feature? Dan horen we graag van je! Contactgegevens in de footer van deze pagina. Deze pagina bevat voor elke versie telkens eerst security updates, dan nieuwe features en tot slot bugfixes.

v2.0.1 (released 20191114)

 • Zodra je de browser afsluit, verloopt je sessie en ben je automatisch uitgelogd uit het systeem om de veiligheid beter te kunnen waarborgen.
 • Medewerkers met toegang tot een kampoverzicht, zien nu een grafiek met de spreiding van de leeftijden van deelnemers van dat kamp. Dit helpt bij het afstemmen van het programma op de leeftijd en geeft de administratie extra inzicht voor de indeling van de kampen.
 • De leeftijdscontrole voor de administratie (of iemands klas klopt met de aangegeven leeftijd) hield geen rekening met eventuele zittenblijvers, dit is nu verholpen.
 • Enkele sinds v2.0.0 niet meer werkende knoppen en links zijn nagelopen en de verwijzingen hersteld.

v2.0.0 (released 20191030)

 • Gebruikers met toegang tot extra beschermde persoonsgegevens en betalingsgegevens moeten verplicht Two Factor Authentication gebruiken tijdens inloggen. Dit is vanuit de AVG niet verplicht, maar Oase vindt het belangrijk om goed om te gaan met gegevens van deelnemers en medewerkers. Gebruikers die dit betreft, worden hier automatisch over geïnformeerd na de eerste keer inloggen in deze versie.
 • Er zijn extra "security headers" toegevoegd. Daarmee is het onmogelijk gemaakt om deze applicatie in een andere webpagina op te nemen en is de applicatie dus beter beveiligd tegen "Phishing".
 • OASE Aanmeldingen heeft een nieuwe look-and-feel o.b.v. Bootstrap 4 en is beter leesbaar vanaf een smartphone of tablet dan eerst.
 • De relatieve hoeveelheid code voor deze applicatie is omlaag gebracht door samenvoegen en opschonen, waardoor het systeem beter te onderhouden is en minder kans heeft op fouten.
 • Op de "landingspagina" is nu gelijk een login-mogelijkheid, zodat je niet eerst op "MijnOASE" hoeft te klikken, maar direct kunt inloggen.
 • Vanaf nu ondersteunt het systeem ook aanmeldingen voor werkweken en reünies.
 • Ingevulde e-mailadressen tijdens een aanmelding worden nu gevalideerd voordat er met de aanmelding verder gegaan kan worden. Dit bevordert de bereikbaarheid van deelnemers en medewerkers na aanmelding.
 • In de aanmeldingsprocedure staat nu extra informatie die duidelijker moet maken wat er precies verwacht wordt op die pagina of in dat veld.
 • Medewerkers kunnen, net als de administratie, aanmeldingen opslaan om later snel terug te vinden direct vanuit MijnOASE.
 • Aanmeldingen kunnen vanaf nu (per seizoen) worden gearchiveerd, zodat ze niet in de operationele overzichten terecht komen, maar alleen nog in de overzichten die alle aanmeldingen bevatten.
 • Je vindt her-en-der nu icoontjes die je moeten helpen sneller te vinden wat je zoekt.
 • PL-ers en coördinatoren krijgen nu automatisch bericht als er een aanmelding na 1 juni voor (één van) hun kamp(en) bevestigd wordt door de administratie, zodat deze deelnemers en/of medewerkers tijdig mee worden genomen in de communicatie en planning.
 • In MijnOASE is een zoekbalk toegevoegd voor medewerkers, zodat zij sneller de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben voor het plannen van de kampweek.
 • Medewerkers hebben meer mogelijkheden in MijnOASE, zoals variabele overzichten en directe toegang tot aanmeldingen uit hun kampen (net als de administratie, maar met beperkte gegevens), in plaats van alleen de PDF met het aanmeldingsformulier.
 • Voor medewerkers zijn relevantere overzichten gebouwd. Met name voor de keuken (diëten) en PL-ers (overzicht "ik wil in de tent bij") is deze functionaliteit nuttig.
 • Er kunnen nu documenten worden geüpload naar het systeem die beschikbaar zijn voor medewerkers. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor evaluatieformulieren, declaratieformulieren, lege tekenformulieren, informatie over foto's, etc.
 • De penningmeester van Oase heeft nu beter overzicht m.b.t. openstaande betalingen en alles omtrent de financiële kant van aanmeldingen.
 • Diverse kleine bugfixes / verbeterde taal- en spelfouten.

v1.1.0 (released 20190301)

 • Er kan nu worden aangegeven of een medewerker alle dagen van het trainingsweekend bijwoond of slechts een gedeelte.
 • Het is nu mogelijk om ook een land te kiezen tijdens de aanmelding. Speciaal voor de medewerkers en deelnemers uit het buitenland!
 • Aanmeldingen die niet worden afgerond binnen 1 uur, kunnen door de administratie worden bekeken en gematched met wél afgeronde aanmeldingen.
 • De administratie kan nu een aanmelding kopiëren, bijvoorbeeld voor een inkoper die 2 weken meewerkt.
 • Er zijn nu extra rapportages beschikbaar voor de administratie en penningmeester, zodat zij hun werk sneller en met betere informatie kunnen doen.
 • Diverse overige optimalisaties.
 • Het overzicht met verjaardagen van medewerkers of deelnemers tijdens de kampweek werd niet goed berekend.
 • Overgestapt op een nieuwe e-mail provider, omdat de hoeveelheid mails boven de limiet van de oude provider kwam.
 • Als er bij een aanmelding die al op de wachtlijst stond, nog een keer op de knop wachtlijst geklikt werd, ontving de aanmelder een extra wachtlijst-mail.
 • Diverse kleine overige bugfixes / verbeteren taal- en spelfouten.

v1.0.0 (released 20181201)

 • De eerste versie van OASE Central staat live!