Changelog

Hallo!

Óf je hebt hier per ongeluk op geklikt, óf je bent oprecht geïnteresseerd in de wijzigingen die we in iedere nieuwe versie hebben doorgevoerd. Heb je hier vragen over of een goed idee voor een feature? Dan horen we graag van je! Contactgegevens in de footer van deze pagina. Deze pagina bevat voor elke versie telkens eerst security updates, dan nieuwe features en tot slot bugfixes. Vanaf v2.0.4 wordt ook aangegeven welke issuenummers dit intern betreft, zodat de ontwikkelaar je bij eventuele vragen snel kan helpen of een issue kan heropenen.

v2.1.0 (released 20221024)

 • #105 Het is nu mogelijk om je via dit aanmeldsysteem aan te melden voor weekenden (bijvoorbeeld 17+ reünies).
 • #230 Vanaf nu wordt communicatie alleen nog maar digitaal gedaan en niet meer per post. Dat is goed voor onze tijd, portemonnee en het milieu!
 • #232 Na afloop van de kampweek, ontvangen medewerkers automatisch een mail om een evaluatieformulier in te vullen.
 • #233 Na afloop van de kampweek en als de foto's beschikbaar zijn, ontvangen deelnemers en medewerkers een mail met daarin de link naar het foto-album.
 • #234 Het systeem is er nu op voorbereid dat een kampvergadering niet alleen 1 dag, maar ook een weekend zou kunnen zijn.
 • #236, #237, #238, #241, #242, #244, #249, #253 Diverse kleine aanpassingen.
 • #246 Traagheid in diverse overzichten zou moeten zijn opgelost.
 • #235, #251 Diverse kleine fixes.

v2.0.8 (released 20211018)

 • #223, #224, #226, #228 Verbeteringen in diverse overzichten.
 • #225 Werkweken (of dagen) blijven 1 dag langer staan dan voorheen, zodat op de dag zelf nog kan worden opgevraagd wie de vrijwilligers zijn.
 • #227 Verbeteringen t.b.v. een servermigratie.
 • #222 Bij een wijziging van een aanmelding (bijvoorbeeld het kamp) werden onbedoeld ook andere velden, zoals de stautus, gewijzigd. Dit is verholpen.
 • #213 De externe emailvalidatie zorgde voor issues tijdens het aanmelden. Deze is nu volledig uitgeschakeld.

v2.0.7 (released 20210531)

 • #211 De overzichten met kampen zijn anders gesorteerd, zodat medewerkers sneller het kamp kunnen vinden waar ze de gegevens voor willen inzien.
 • #212, #214 Gearchiveerde aanmeldingen (uit vorige seizoenen) kunnen nu ook door de administratie worden gekopieerd naar een nieuwe aanmelding.
 • #215 De keuzemogelijkheden ervaring van medewerkers voor werkweken is iets aangepast, zodat het beter overeenkomt met de werkzaamheden die er zijn.
 • #216 Aangemelde medewerkers hebben vanaf nu de mogelijkheid om toerustingsmateriaal te bekijken/downloaden dat vanaf seizoen 2021 ontwikkeld wordt.
 • #217 Het invullen van de aanwezigheid m.b.t. aanmelden voor werkweken is nu verplicht, zo kunnen de coördinatoren werkweek een gedetailleerdere planning maken.
 • #218 Bij je aanmelding wordt je nu gevraagd om informatie m.b.t. eventuele chronische luchtwegklachten in te vullen ter handhaving van het COVID19 protocol.
 • #219 Er zijn diverse upgrades doorgevoerd aan libraries die deze applicatie gebruikt om bijvoorbeeld Excel of PDF bestanden te maken. Zo blijft het systeem up-to-date en veilig.
 • #220, #221 Er zaten wat kleine foutjes in overzichten voor de administratie. Deze zijn nu verholpen.

v2.0.6 (released 20210109)

 • #201 Een overzicht voor de administratie is aangepast, zodat uitzonderingen makkelijker te beheren zijn.
 • #203 Documenten worden vanaf nu niet meer rechtstreeks op de webserver opgeslagen, maar deze worden veilig en versleuteld opgeslagen op een externe fileserver. Tevens staan de documenten veilig in geval van een onverhoopte servercrash. Daarnaast is deze applicatie van server verhuisd, ter verbetering van de bereikbaarheid.
 • #207 De database-inrichting wordt gecached tijdens het eerste bezoek aan deze applicatie. Vervolgens hoeft deze inrichting niet telkens opnieuw opgehaald te worden en dat scheelt in de performance van de applicatie.
 • #208 Er zijn op diverse plekken in het systeem meetpunten opgenomen, zodat de ontwikkelaar kan analyseren welke delen van dit systeem vaak gebruikt worden en wellicht extra aanpassingen nodig hebben.
 • #209 Een kleine aanpassing in één van de overzichten van de administratie, zodat deze sneller kan zien welke aanmeldingen nieuw zijn.
 • #210 De administratie heeft nu de mogelijkheid een kamp volledig dicht te zetten wanneer hier zoveel aanmeldingen voor zijn dat de wachtlijst niet meer realistisch is.
 • #187 Sommige opmerkingen werden 2x geplaatst voor de administratie. Dit is opgelost.
 • #202 Er trad een "database foutmelding" op bij het openen van MijnOase. Deze is nu verholpen.
 • #204 Voor medewerkers was door de administratie een overzicht op te vragen wat normaal alleen voor deelnemers beschikbaar is. Deze is nu uitgeschakeld.
 • #205 Bepaalde documenten voor de administratie kwamen in een andere beveiligde map terecht dan de bedoeling was, waardoor het systeem ze niet meer kon vinden. Dit is nu opgelost.
 • #206 Opmerkingen voor de administratie zorgden ervoor dat delen van andere informatie wegviel van de pagina. Dit is nu opgelost.

v2.0.5 (released 20200616)

 • #186 De lijst met aanmeldingen is nu handiger ingedeeld voor de administratie.
 • #189 Een eventuele harde foutmelding is nu vertaald naar het Nederlands.
 • #190, #197 Verschillende updates om de aanmeldingen die geannuleerd zijn door het COVID-19 virus te kunnen verwerken.
 • #191 Medewerkers voor de werkweken kunnen zich nu aanmelden terwijl voor deelnemers een seizoen gesloten is.
 • #192 Medewerkers voor de werkweken kunnen zich nu met 1 aanmelding voor meerdere werkweken / -dagen aanmelden.
 • #193, #199 Kleine wijzigingen aan de overzichten voor de administratie.
 • #194 De Penningmeester van Oasekampen heeft nu de mogelijkheid tot het zoeken naar aanmeldingen.
 • #195 Bij het downloaden van een bestand trad een technische fout op zonder dat je daar iets van merkte, maar deze is nu verholpen.
 • #198, #200 Een aantal overzichten voor de administratie werkten niet juist (meer), nu wel.
 • #187, #188, #196 Diverse kleine bugfixes in automatische bewerkingen.

v2.0.4 (released 20200309)

 • #177 Een werkweker kan tijdens zijn/haar aanmelding aangeven dat hij/zij slechts een gedeelte van de werkweek of werkdag komt. Hiervoor is een extra melding toegevoegd.
 • #178 Werkwekers hoeven niet meer verplicht een account aan te maken. Hierdoor kan de coördinator werkweek of de beheerder ook iemand opgeven voor de werkweek. Niet iedere werkweker heeft namelijk een internetverbinding of email.
 • #180 Eerder kon je je niet aanmelden voor een kamp waar je qua leeftijd niet zou passen. Nu kan dat wel, zodat je via dit systeem zo snel mogelijk je aanmelding kunt afronden en niet tegengehouden wordt.
 • #173 De emailvalidatie is verbeterd en geeft nu aan of je emailadres volledig foutief is of dat je misschien een typfout hebt gemaakt. Het systeem komt ook met een voorstel.
 • #176,#182 Diverse kleine aanpassingen in overzichten.
 • #183 Het submenu voor medewerkers was op een iPad niet goed te bekijken. Dat is nu verholpen.
 • #172,#174,#175,#179,#185 Diverse kleine bugfixes in overzichten en automatische bewerkingen.

v2.0.3 (released 20200106)

 • Er is een extra rol gemaakt, waarmee de beheerder van het Oase terrein ook acties in het systeem kan uitvoeren en overzichten kan zien.
 • De layout van emailberichten die je ontvangt uit dit systeem zijn aangepast, zodat alles er wat moderner uitziet.
 • De bepaling van leeftijdsgroepen is herzien, zodat deze beter aansluit op de indeling van de kampen.
 • De penningmeester heeft een extra overzicht tot zijn beschikking, zodat de financiële afwikkeling van aanmeldingen zo makkelijk mogelijk is.
 • Er is een extra overzicht toegevoegd waarmee de ontwikkelaar je kan ondersteunen bij een aanmelding wanneer je ergens technisch vastloopt.
 • Een persoon waarvan nog geen gezondheidsgegevens zijn ingevuld, kon door de administratie niet worden bekeken of gewijzigd door een technische fout. Dit is nu verholpen, zodat de administratie ook bij onafgemaakte aanmeldingen kan assisteren.
 • Tijdens een facturatieronde werden zoveel mails tegelijk gestuurd, dat het systeem het niet aan kon. Nu is de mail verspreid over groepjes van 10.

v2.0.2 (released 20191218)

 • Als je moet inloggen met TFA, wordt dit veld automatisch "aangeklikt" (autofocus) zodat je gelijk de code uit de Authenticator in kunt typen.
 • Aanmelders voor een werkweek ontvangen na aanmelding direct een definitieve bevestiging van de aanmelding. Aanmeldingen voor een werkweek mogen geen communicatievoorkeur opgeven. Communicatie verloopt altijd per mail.

v2.0.1 (released 20191114)

 • Zodra je de browser afsluit, verloopt je sessie en ben je automatisch uitgelogd uit het systeem om de veiligheid beter te kunnen waarborgen. Je kunt de volgende keer sneller inloggen door je wachtwoord te onthouden in een veilige password-manager.
 • Medewerkers met toegang tot een kampoverzicht, zien nu een grafiek met de spreiding van de leeftijden van deelnemers van dat kamp. Dit helpt bij het afstemmen van het programma op de leeftijd en geeft de administratie extra inzicht voor de indeling van de kampen.
 • De leeftijdscontrole voor de administratie (of iemands klas klopt met de aangegeven leeftijd) hield geen rekening met eventuele zittenblijvers, dit is nu verholpen.
 • Enkele sinds v2.0.0 niet meer werkende knoppen en links zijn nagelopen en de verwijzingen hersteld.

v2.0.0 (released 20191030)

 • Gebruikers met toegang tot extra beschermde persoonsgegevens en betalingsgegevens moeten verplicht Two Factor Authentication gebruiken tijdens inloggen. Dit is vanuit de AVG niet verplicht, maar Oase vindt het belangrijk om goed om te gaan met gegevens van deelnemers en medewerkers. Gebruikers die dit betreft, worden hier automatisch over geïnformeerd na de eerste keer inloggen in deze versie.
 • Er zijn extra "security headers" toegevoegd. Daarmee is het onmogelijk gemaakt om deze applicatie in een andere webpagina op te nemen en is de applicatie dus beter beveiligd tegen "Phishing".
 • OASE Aanmeldingen heeft een nieuwe look-and-feel o.b.v. Bootstrap 4 en is beter leesbaar vanaf een smartphone of tablet dan eerst.
 • De relatieve hoeveelheid code voor deze applicatie is omlaag gebracht door samenvoegen en opschonen, waardoor het systeem beter te onderhouden is en minder kans heeft op fouten.
 • Op de "landingspagina" is nu gelijk een login-mogelijkheid, zodat je niet eerst op "MijnOASE" hoeft te klikken, maar direct kunt inloggen.
 • Vanaf nu ondersteunt het systeem ook aanmeldingen voor werkweken en reünies.
 • Ingevulde e-mailadressen tijdens een aanmelding worden nu gevalideerd voordat er met de aanmelding verder gegaan kan worden. Dit bevordert de bereikbaarheid van deelnemers en medewerkers na aanmelding.
 • In de aanmeldingsprocedure staat nu extra informatie die duidelijker moet maken wat er precies verwacht wordt op die pagina of in dat veld.
 • Medewerkers kunnen, net als de administratie, aanmeldingen opslaan om later snel terug te vinden direct vanuit MijnOASE.
 • Aanmeldingen kunnen vanaf nu (per seizoen) worden gearchiveerd, zodat ze niet in de operationele overzichten terecht komen, maar alleen nog in de overzichten die alle aanmeldingen bevatten.
 • Je vindt her-en-der nu icoontjes die je moeten helpen sneller te vinden wat je zoekt.
 • PL-ers en coördinatoren krijgen nu automatisch bericht als er een aanmelding na 1 juni voor (één van) hun kamp(en) bevestigd wordt door de administratie, zodat deze deelnemers en/of medewerkers tijdig mee worden genomen in de communicatie en planning.
 • In MijnOASE is een zoekbalk toegevoegd voor medewerkers, zodat zij sneller de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben voor het plannen van de kampweek.
 • Medewerkers hebben meer mogelijkheden in MijnOASE, zoals variabele overzichten en directe toegang tot aanmeldingen uit hun kampen (net als de administratie, maar met beperkte gegevens), in plaats van alleen de PDF met het aanmeldingsformulier.
 • Voor medewerkers zijn relevantere overzichten gebouwd. Met name voor de keuken (diëten) en PL-ers (overzicht "ik wil in de tent bij") is deze functionaliteit nuttig.
 • Er kunnen nu documenten worden geüpload naar het systeem die beschikbaar zijn voor medewerkers. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor evaluatieformulieren, declaratieformulieren, lege tekenformulieren, informatie over foto's, etc.
 • De penningmeester van Oase heeft nu beter overzicht m.b.t. openstaande betalingen en alles omtrent de financiële kant van aanmeldingen.
 • Diverse kleine bugfixes / verbeterde taal- en spelfouten.

v1.1.0 (released 20190301)

 • Er kan nu worden aangegeven of een medewerker alle dagen van het trainingsweekend bijwoond of slechts een gedeelte.
 • Het is nu mogelijk om ook een land te kiezen tijdens de aanmelding. Speciaal voor de medewerkers en deelnemers uit het buitenland!
 • Aanmeldingen die niet worden afgerond binnen 1 uur, kunnen door de administratie worden bekeken en gematched met wél afgeronde aanmeldingen.
 • De administratie kan nu een aanmelding kopiëren, bijvoorbeeld voor een inkoper die 2 weken meewerkt.
 • Er zijn nu extra rapportages beschikbaar voor de administratie en penningmeester, zodat zij hun werk sneller en met betere informatie kunnen doen.
 • Diverse overige optimalisaties.
 • Het overzicht met verjaardagen van medewerkers of deelnemers tijdens de kampweek werd niet goed berekend.
 • Overgestapt op een nieuwe e-mail provider, omdat de hoeveelheid mails boven de limiet van de oude provider kwam.
 • Als er bij een aanmelding die al op de wachtlijst stond, nog een keer op de knop wachtlijst geklikt werd, ontving de aanmelder een extra wachtlijst-mail.
 • Diverse kleine overige bugfixes / verbeteren taal- en spelfouten.

v1.0.0 (released 20181201)

 • De eerste versie van OASE Central staat live!